Lite historia

2017

Rally för de riktigt gamla bilarna

 

Rallyt Styrkeprovet kördes första gången 1983 som en nordisk variant av London - Brighton rallyt men med bilar av något yngre datum, enligt den engelska klassificeringen av Veteranbilar som är bilar tillverkade t om 1918, dvs krigsslutet - WW1. När Styrkeprovet kördes de första gångerna fanns inte så många av så tidig datum att det fyllde ett rally varför bilar t om 1925 fick vara med.

Rallyt körs omväxlande i Sverige, Danmark och Norge och har de senaste åren sett mellan 50 - 75 deltagande fordon. Rallyt är öppet även för motorcyklar, men endast någon enstaka har deltagit tidigare.

 

Utöver Styrkeprovet körs nationella rallyn med de äldsta bilarna, i Sverige körs flera rallyn runt om i landet.

Mässing&Nickelträffen är ett kortare rally om c:a 30-50 km, körs i trakten av Flen. Bilarna är också där tillverkade före 1925.

Körsällskapet Sverige är ett informellt sällskap som träffas tre, fyra gånger om året, främst i södra Sverige. Rallyrundorna är ofta mellan 80-140 km över två dagar och samlar ett trettiotal bilar, ej yngre är 1939.

Körsällskapet Danmark är en motsvarande sammanslutning i Danmark. Utöver längre rallyn ordnas kvällsträffar flera gånger under sommarmånaderna.

Holsman Runabout 1908 Hupmobile Modell 20 Runabout 1910 Cottereau 15/18 Phaeton 1906

Ägare: Tomas Pålsson Ägare: Anders Larsson Ägare: Lars Öhman

 

 

 

Vi som på olika sätt stödjer Styrkeprovet 2017.

 

Webansvarig Olle Bergqvist

olles.rv6@telia.com